Giáo trình giảng dạy phần mềm Adobe Photoshop

Chia sẻ giáo trình giảng dạy phần mềm Adobe Photoshop bởi Hoàng Cường. Giáo trình này đã được sử dụng hiệu quả trong hơn 10 năm với hàng ngàn học viên trong và ngoài nước.

Học Photoshop Online, học qua Zoom và học trực tiếp khác nhau như thế nào?

Có 3 hình thức tham gia khoá học Photoshop với Hoàng Cường là Trực tiếp, Online qua Video và Zoom. Trong bài viết này, Hoàng Cường sẽ chỉ ra các điểm khác nhau giữa 3 hình thức học này cũng như Ưu và nhược điểm cụ thể.