Quản trị Website WordPress

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khóa học này hướng dẫn các bạn tự quản trị Website WordPress của cá nhân, doanh nghiệp. Thông thường, công việc này có thể bàn giao cho Admin quản trị Website trong doanh nghiệp, tuy nhiên, việc đó sẽ làm phát sinh chi phí hàng tháng, Thay vì vậy, bạn có thể tự học và tự làm hoặc giao cho Nhân viên Admin tham khảo và làm theo khóa học Quản trị Website WordPress này.

 

What Will You Learn?

 • Học các tự quản trị Website Wordpress hiệu quả.
 • Biết cách Backup và Restore dữ liệu khi có lỗi xảy ra.
 • Cập nhật Theme và Plugin trên Website.
 • Tạo lập tài khoản thành viên trên Website Wordpress.
 • Phân quyền theo tài khoản.

About the instructor

Course Curriculum

Đăng nhập & Đăng xuất tài khoản quản trị WordPress
Hướng dẫn bạn tự đăng nhập và đăng xuất tài khoản quản trị Wordpress nhanh.

 • Cách đăng nhập WordPress
  00:00
 • Cách đăng xuất WordPress
  00:00

Chỉnh sửa cơ bản trên Website WordPress

Cách cập nhật Plugin và Theme cho Website WordPress

 • Cập nhật giao diện (Theme)
  00:00
 • Cập nhật Plugin
  00:00
 • Cập nhật phiên bản WordPress mới nhất
  00:00

Backup và Restore dữ liệu Website
Hướng dẫn bạn tạo bản sao lưu Website cũng như cách để phục hồi dữ liệu khi có vấn đề xảy ra với trang Web.

 • Các sao lưu dữ liệu
  00:00
 • Cách phục hồi dữ liệu
  00:00
 • Kết nối Website với Google Drive để sao lưu hiệu quả hơn
  00:00

Các viết bài và đăng bài WordPress

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet