Tim Tai Nguyen Trong Thiet Ke Do Hoa Co Ban Photoshop Sài Gòn

Tìm tài nguyên thiết kế đồ hoạ cơ bản

Có rất nhiều học viên chia sẻ với Hoàng Cường về khó khăn khi tìm tài nguyên thiết kế đồ họa trong thiết kế sản phẩm ví dụ như logo, banner, poster. Một số vấn đề cơ bản như fonts chữ, màu sắc rồi ý tưởng thì thường sẽ có các cách nào để kiếm …

Tìm tài nguyên thiết kế đồ hoạ cơ bản Read More »